Deutsch Polish

O mnie...

 
"... staram się, aby moje malarstwo było zgodne z otrzymanym talentem i natchnieniem, aby było uczciwe wobec Boga, bliźniego i mnie samej, aby dusza moja w tej pracy zanurzona ciągle "z martwych powstawała".. ...................Z "Zapisywań niecodziennych' Teresy Muszakowskiej. Malarstwo Teresy Muszakowskiej inspirowane jest prawdami ewangelicznymi; a w centrum zainteresowania pozostaje człowiek w relacji z Niepokojem Tajemnicy. Już tytuły prac ("ku tobie idę", "przenikanie", "cierpienie"), sugerują jakie są ich nośniki treści kojarzeniowej. To pełen symboli i znaczenia krąg egzotyki introspekcyjnej. Oniryczność wizji przywodzi na myśl rozwiązania malarskie z pogranicza ekspresjonizmu i surrealizmu. Prace utrzymane w tonacji zimnych fioletów, ciemnych błękitów, zgaszonych zieleni, w swej warstwie ikonologicznej (tematy), odnoszą się jednak do bardzo konkretnych wydarzeń (śmierć papieża, morderstwo księdza Popiełuszki, tragedia 11-go września 2001 roku w Nowym Jorku). Najbardziej intryguje obraz papieża wchodzącego jakby w rozświetlony krzyż. Oryginalna forma ukazania przejścia do innego świata, do Domu Pana - poprzez krzyż właśnie (a więc cierpienie). Malarstwo Teresy Muszakowskiej jest niezwykle uczciwe wobec Boga i człowieka. Utrzymane w kategorii "sublime" - nastrojowej wzniosłości. Ból ziemskiej egzystencji i dramat ludzkiego bytowania - każą nam wierzyć w człowieka, albowiem został on ukształtowany na obraz i podobieństwo Pana Naszego Przedwiecznego. Umiejętność pokazania tego na płótnie, to największa siła i wartość sztuki tej utalentowanej artystki. ...............Jarosław M. Daszkiewicz